Termes i condicions

De conformitat amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GUILLEM BIBILONI AMOROS amb CIF 43208530V i domicili social a CAMI LA MANGA CAS MANASCAL S/N, 07140 SENCELLES, amb la finalitat de poder remetre-li la factura. GUILLEM BIBILONI AMOROS informa que les dades seran conservades segons el termini legalment establert. Amb aquesta clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes les entitats amb què sigui necessària, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei esmentat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis. GUILLEM BIBILONI AMOROS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això GUILLEM BIBILONI AMOROS adoptarà totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa de protecció de dades, dirigint la vostra petició a la direcció postal a dalt indicada o bé a través de correu electrònic info@bibilonifotografia.com. Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.